Anunt curs audiologie 2015-2016

poza-curs-geneticaClinica Urechii organizeaza un curs de audiologie adresat acusticienilor audioprotezisti in perioada 12 decembrie 2015 – 31 iulie 2016. Cursul va fi organizat sub forma a doua weekend-uri pe luna, cu o durata totala de 240 de ore (80 ore teorie si 160 ore practica). Lectorii cursului sunt dr. Tudor Adrian (medic primar ORL, competenta audiologie si vestibulometrie, formator de programe in audiologie), dr. Roxana Mazilu (medic specialist ORL, formator de programe in audiologie), Amalia Calota (audiolog certificat), Mariana Bilt (formator de programe in Ministerul Invatamantului si Ministerul Muncii).

Inscrierea se poate face la secretariatul Clinicii Urechii pana la data de 5 decembrie, la numerele de telefon 0725221542, 0372.939.308. Pentru inscriere sunt necesare urmatoarele acte: copii dupa cartea de identitate, certificatul de nastere, certificatul de casatorie, diploma de bacalaureat, curriculum vitae. Numarul cursantilor va fi de maxim 20 persoane.

Materialul de curs va fi inmanat cursantilor in format electronic si eventual printat.

La sfarsitul cursului se va sustine un examen scris si unul practic, in urma carora se obtine diploma de acusticieni audioprotezisti recunoscuta in Romania si Uniunea Europeana.

Tematica cursului, organizata pe module, este prezentata detaliat mai jos:

Modul 1 

Săptămâna I                  Sunetul 

 • Definiţie
 • Transmiterea sunetului
 • Parametrii sunetului:
  • Frecvenţa
  • Lungime de undă
  • Perioadă
  • Înălţime
  • Durată
  • Volum
  • Intensitate
  • Fază
 • Caracteristicile sunetului

Săptămâna II                Psihoacustică

 Definiţie

 • Înălţime
 • Intensitate
 • Unităţi de măsură
 • Tipuri de decibeli
 • Metode de psihoacustică
 • Pragul dureros
 • Liniile izosonice
 • Câmp auditiv
 • Pragul diferenţial de sonie
 • Efectul de mască
 • Mascarea
 • Curbe de acord psihoacustice

Săptămâna III

 Anatomia analizatorului auditiv

 • Anatomia urechii externe
 • Anatomia urechii medii
 • Anatomia urechii interne

 Fiziologia auzului

 • Fiziologia urechii externe
 • Fiziologia urechii medii
 • Fiziologia urechii interne

Săptămâna IV

Seminar scris (test grilă)

Săptămâna V                Explorarea subiectivă a auzului

 • Câmp auditiv
 • Audiograma tonală liminară
  • Condiţii de testare
  • Spectrul auditiv
  • Selectivitatea temporală
  • Selectivitatea frecvenţială
  • Curbe de acord
  • Adaptarea dinamică
  • Condiţii necesare audiogramei tonale la pacient
  • Mediu de testare
  • Echipamente de testare
  • Determinarea pragului de auz
  • Metodologia efectuării audiogramei tonale liminare
  • Tipuri de hipoacuzii
  • Mascarea în audiograma tonală liminară
  • Surse de eroare în audiograma tonală liminară

Săptămâna VI               Audiograma vocală

 Definiţie

 • Scopuri
 • Material fonetic
 • Realizarea testului
 • Mascarea
 • Tipuri de curbe în audiograma vocală
 • Parametrii audiogramei vocale
 • Audiograma vocală de orientare protetică

Săptămâna VII              Explorarea subiectivă a auzului

 Probe supraliminare

 • Proba Fowler
 • Proba Keger
 • Proba Luescher-Zwislocki
 • Proba SISI
 • Proba TDT
 • Audiometria automată Bekesy
 • Tipuri de curbe în audiometria automată Bekesy

Săptămâna VIII

Examen scris (test grilă) şi practic.

 

Modul 2

 Săptămâna IX               Audiometria pediatrică

 Dificultatea testării copilului

 • Evaluarea auzului la copiii mici
 • Hipoacuzia la copil
 • Cauzele deficitului auditiv la copil
 • Tipuri de hipoacuzii întâlnite la copil
 • Clasificarea audiometrică a deficitului auditiv la copil
 • Relaţia între gradele de deficit auditiv şi achiziţia limbajului
 • Dezvoltarea răspunsului la sunet pe vârste de dezvoltare
 • Semne de recunoaştere a surdităţii la copil

Diagnosticul:

 • Audiometria comportamentală
  • Audiograma tonală liminară la copil
  • Audiograma vocală
 • Audiometria obiectivă :
  • imitanţa acustică
  • otoemisiuni acustice
  • electrofiziologie:
   • potenţiale evocate auditive precoce
   • potenţiale auditive semi-precoce
   • potenţiale corticale
  • screeningul la nou-născut

Săptămâna X       Examen scris (test grilă) + examen practic

 

Modul 3

 Săptămâna XI               Imitanţa acustică

 Istoric

 • Noţiuni de impedansmetrie
 • Componentele imitanţei acustice
 • Schema impedansmetrului
 • Bateria de teste impedansmetrice
 • Pregătirea pacientului
 • Montaj
 • Timpanometrie
 • Tipuri de timpanograme
 • Reflexul stapedian acustic
 • Arcul reflexului stapedian
 • Pragul reflexului stapedian
 • Testul Metz
 • Reflex Decay Test
 • Comportarea reflexului stapedian în funcţie de tipul de hipoacuzie
 • Imitanţa acustică la copil
 • Valoarea clinică a imitanţei acustice
 • Aplicaţiile imitanţei acustice în otologie
 • Funcţionalitatea trompei Eustachio
 • Aplicaţiile imitanţei acustice în evaluarea funcţiei ventilatorii a trompei lui Eustachio
 • Aplicaţiile imitanţei acustice în testul fistulei
 • Aplicaţiile imitanţei acustice în glomusul de jugulară
 • Aplicaţiile imitanţei acustice în funcţia nervului facial
 • Reflexe stapediene neacustice
 • Utilitatea imitanţei acustice în testarea pacienţilor cu implant cohlear

 

Săptămâna XII              Otoemisiuni acustice si metode electrofiziologice

 Otoemisiuni acustice:

 • Istoric
 • Definiţia otoemisiunilor acustice
 • Clasificarea otoemisiunilor acustice
 • Condiţiile de apariţie a otoemisiunilor acustice
 • Otoemisiuni acustice spontane – descriere
 • Otoemisiuni acustice tranzitorii – descriere
 • Otoemisiuni acustice – produs de distorsiune – descriere
 • Aplicaţiile clinice ale otoemisiunilor acustice
 • Criterii de prezenţă a otoemisiunilor acustice
 • Criterii de validare a prezenţei otoemisiunilor acustice în funcţie de metodă
 • Folosirea otoemisiunilor acustice în screeningul nou-născutului

Metode electrofiziologice:

 • Electrocohleografie
 • Potenţiale auditive evocate precoce
  • Originea PEAP
  • Intensitatea PEAP
  • Latenţa PEAP
  • Polaritatea PEAP
  • Rata de repetiţie PEAP
  • Filtrarea PEAP

Săptămâna XIII           

Examen scris (grilă) + examen practic.

 

Modul 4

 Săptămâna XIV             Protezarea auditiva la adult si copil

Protezarea auditiva – generalitati

Protezarea auditiva la copii

 • Selectia protezelor – tehnologii noi
 • Compresia
 • Microfoanele directionale

Protezarea auditiva la adult

 • Managementul zgomotului
 • Directionalitatea microfoanelor

Verificarea protezelor auditive la copii si adulti

 • DSL/NAL
 • Selectarea protezelor
 • Microfoanele omni/bidirectionale

Hipoacuzia neurosenzoriala severa – recomandari de protezare

 • Psihoacustica HNS severe
 • Alegerea amplificarii protezelor auditive

Limita dintre protezarea auditiva si implant cohlear

Săptămâna XV    Protezarea auditiva la copii – particularitati

 Noţiuni de:

-psihologie

-anatomia urechii

-fiziologia urechii

-patologia urechii

 • Tipurile de teste audiometrice
 • Dificultatea testării copilului
 • Evaluarea auzului la copiii mici
 • Hipoacuzia la copil
 • Cauzele deficitului auditiv la copil
 • Tipuri de hipoacuzii întâlnite la copil
 • Clasificarea audiometrică a deficitului auditiv la copil
 • Relaţia între gradele de deficit auditiv şi achiziţia limbajului
 • Dezvoltarea răspunsului la sunet pe vârste de dezvoltare

Semne de recunoaştere a surdităţii la copil.

 Săptămâna XVI           

Examen scris (grilă) + examen oral.