Curs tehnician acustician audioprotezist 2024

Numar de ore : 200

Interval de derulare: 16 februarie- 18 septembrie 2024/ 2 week-end-uri pe luna.
Inscrierea se va face la secretariatul Clinicii Urechii Audiologie – Bd. Marasesti nr 74, sector 4, Bucuresti, TEL 0725.221.542
Program de inscriere luni, miercuri si vineri 10-18.

Competentele profesinale dobandite

U 1. Pregătirea locului de muncă pentru activitatea de protezare auditivă
U2. Asigurarea serviciilor specifice către beneficiarul protezării auditive
U3. Efectuarea măsurătorilor audiometrice
U4. Stabilirea caracteristicilor aparatului auditiv
U5. Realizarea protezării auditive
U6. Instruirea beneficiarului asupra utilizării aparatului auditiv
U7. Realizarea operaţiilor de service la aparatele auditive
U10. Asigurarea condiţiilor sigure de lucru
U11.Asigurarea necesarului de materii prime, materiale si echipamente
U12. Întreţinerea echipamentelor şi dispozitivelor specifice
U13. Comunicarea în limba oficială
U14. Competenţa de a învăţa
U15. Competenţe antreprenoriale
U16. Competenţe sociale şi civice

Tematica cursului, organizata pe module, este prezentata detaliat mai jos:
Modul 1
Săptămâna I Sunetul
▪ Definiţie
▪ Transmiterea sunetului
▪ Parametrii sunetului:
▪ Frecvenţa
▪ Lungime de undă
▪ Perioadă
▪ Înălţime
▪ Durată
▪ Volum
▪ Intensitate
▪ Fază
▪ Caracteristicile sunetului

Săptămâna II Psihoacustică
Definiţie
▪ Înălţime
▪ Intensitate
▪ Unităţi de măsură
▪ Tipuri de decibeli
▪ Metode de psihoacustică
▪ Pragul dureros
▪ Liniile izosonice
▪ Câmp auditiv
▪ Pragul diferenţial de sonie
▪ Efectul de mască
▪ Mascarea
▪ Curbe de acord psihoacustice

Săptămâna III
Anatomia analizatorului auditiv
▪ Anatomia urechii externe
▪ Anatomia urechii medii
▪ Anatomia urechii interne
Fiziologia auzului
▪ Fiziologia urechii externe
▪ Fiziologia urechii medii
▪ Fiziologia urechii interne
Săptămâna IV
Seminar scris (test grilă)

Săptămâna V Explorarea subiectivă a auzului
▪ Câmp auditiv
▪ Audiograma tonală liminară
▪ Condiţii de testare
▪ Spectrul auditiv
▪ Selectivitatea temporală
▪ Selectivitatea frecvenţială
▪ Curbe de acord
▪ Adaptarea dinamică
▪ Condiţii necesare audiogramei tonale la pacient
▪ Mediu de testare
▪ Echipamente de testare
▪ Determinarea pragului de auz
▪ Metodologia efectuării audiogramei tonale liminare
▪ Tipuri de hipoacuzii
▪ Mascarea în audiograma tonală liminară
▪ Surse de eroare în audiograma tonală liminară
Săptămâna VI Audiograma vocală
Definiţie
▪ Scopuri
▪ Material fonetic
▪ Realizarea testului
▪ Mascarea
▪ Tipuri de curbe în audiograma vocală
▪ Parametrii audiogramei vocale
▪ Audiograma vocală de orientare protetică
Săptămâna VII Explorarea subiectivă a auzului
Probe supraliminare
▪ Proba Fowler
▪ Proba Keger
▪ Proba Luescher-Zwislocki
▪ Proba SISI
▪ Proba TDT
▪ Audiometria automată Bekesy
▪ Tipuri de curbe în audiometria automată Bekesy
Săptămâna VIII
Examen scris (test grilă) şi practic.

Modul 2
Săptămâna IX Audiometria pediatrică
Dificultatea testării copilului
▪ Evaluarea auzului la copiii mici
▪ Hipoacuzia la copil
▪ Cauzele deficitului auditiv la copil
▪ Tipuri de hipoacuzii întâlnite la copil
▪ Clasificarea audiometrică a deficitului auditiv la copil
▪ Relaţia între gradele de deficit auditiv şi achiziţia limbajului
▪ Dezvoltarea răspunsului la sunet pe vârste de dezvoltare
▪ Semne de recunoaştere a surdităţii la copil

Diagnosticul:

▪ Audiometria comportamentală
▪ Audiograma tonală liminară la copil
▪ Audiograma vocală
▪ Audiometria obiectivă :
▪ imitanţa acustică
▪ otoemisiuni acustice
▪ electrofiziologie:
▪ potenţiale evocate auditive precoce
▪ potenţiale auditive semi-precoce
▪ potenţiale corticale
▪ screeningul la nou-născut
Săptămâna X Examen scris (test grilă) + examen practic

Modul 3
Săptămâna XI Imitanţa acustică
Istoric
▪ Noţiuni de impedansmetrie
▪ Componentele imitanţei acustice
▪ Schema impedansmetrului
▪ Bateria de teste impedansmetrice
▪ Pregătirea pacientului
▪ Montaj
▪ Timpanometrie
▪ Tipuri de timpanograme
▪ Reflexul stapedian acustic
▪ Arcul reflexului stapedian
▪ Pragul reflexului stapedian
▪ Testul Metz
▪ Reflex Decay Test
▪ Comportarea reflexului stapedian în funcţie de tipul de hipoacuzie
▪ Imitanţa acustică la copil
▪ Valoarea clinică a imitanţei acustice
▪ Aplicaţiile imitanţei acustice în otologie
▪ Funcţionalitatea trompei Eustachio
▪ Aplicaţiile imitanţei acustice în evaluarea funcţiei ventilatorii a trompei lui Eustachio
▪ Aplicaţiile imitanţei acustice în testul fistulei
▪ Aplicaţiile imitanţei acustice în glomusul de jugulară
▪ Aplicaţiile imitanţei acustice în funcţia nervului facial
▪ Reflexe stapediene neacustice
▪ Utilitatea imitanţei acustice în testarea pacienţilor cu implant cohlear

Săptămâna XII Otoemisiuni acustice si metode electrofiziologice
Otoemisiuni acustice:
▪ Istoric
▪ Definiţia otoemisiunilor acustice
▪ Clasificarea otoemisiunilor acustice
▪ Condiţiile de apariţie a otoemisiunilor acustice
▪ Otoemisiuni acustice spontane – descriere
▪ Otoemisiuni acustice tranzitorii – descriere
▪ Otoemisiuni acustice – produs de distorsiune – descriere
▪ Aplicaţiile clinice ale otoemisiunilor acustice
▪ Criterii de prezenţă a otoemisiunilor acustice
▪ Criterii de validare a prezenţei otoemisiunilor acustice în funcţie de metodă
▪ Folosirea otoemisiunilor acustice în screeningul nou-născutului
Metode electrofiziologice:

▪ Electrocohleografie
▪ Potenţiale auditive evocate precoce
▪ Originea PEAP
▪ Intensitatea PEAP
▪ Latenţa PEAP
▪ Polaritatea PEAP
▪ Rata de repetiţie PEAP
▪ Filtrarea PEAP
Săptămâna XIII
Examen scris (grilă) + examen practic.

Modul 4
Săptămâna XIV Protezarea auditiva la adult si copil
Protezarea auditiva – generalitati

Protezarea auditiva la copii

▪ Selectia protezelor – tehnologii noi
▪ Compresia
▪ Microfoanele directionale
Protezarea auditiva la adult

▪ Managementul zgomotului
▪ Directionalitatea microfoanelor
Verificarea protezelor auditive la copii si adulti

▪ DSL/NAL
▪ Selectarea protezelor
▪ Microfoanele omni/bidirectionale
Hipoacuzia neurosenzoriala severa – recomandari de protezare

▪ Psihoacustica HNS severe
▪ Alegerea amplificarii protezelor auditive
Limita dintre protezarea auditiva si implant cohlear

Săptămâna XV Protezarea auditiva la copii – particularitati
Noţiuni de:
-psihologie

-anatomia urechii

-fiziologia urechii

-patologia urechii

▪ Tipurile de teste audiometrice
▪ Dificultatea testării copilului
▪ Evaluarea auzului la copiii mici
▪ Hipoacuzia la copil
▪ Cauzele deficitului auditiv la copil
▪ Tipuri de hipoacuzii întâlnite la copil
▪ Clasificarea audiometrică a deficitului auditiv la copil
▪ Relaţia între gradele de deficit auditiv şi achiziţia limbajului
▪ Dezvoltarea răspunsului la sunet pe vârste de dezvoltare.
Semne de recunoaştere a surdităţii la copil.

Examen final cu comisie de le Ministerul Muncii si Ministerul Invatamantului (proba scrisa si examen practic).
Se obtine CERTIFICATUL DE FORMARE PROFESIONALA ACUSTICIAN-AUDIOPROTEZIST, recunoscut in Romania si Uniunea Europeana.